• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg
 

Wat mag wel en niet in de ondergrondse container?

De ondergrondse container is uitsluitend voor restafval. Het restafval doet u in een gesloten zak van 30 of 60 liter en deponeert die in de container. Hiervoor hoeft u geen blauwe tariefzakken te kopen, u betaalt immers per inworp.

 

U kunt al het andere afval gratis gescheiden aanleveren. Blijft u dat ook vooral doen! Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.  Waar u welke afvalsoorten aan kunt bieden vindt u op de website bij Afvalsoorten.

 

Inzameling van gft-afval en plastic, blik en drankkartons

Gft-afval en plastic, blik en drankkartons worden aan huis ingezameld. Dit gebeurt eens in de twee weken. Voor de exacte inzameldata verwijzen wij u graag naar de Afvalkalender. De vermelding van restafval op de kalender is niet voor u van toepassing. Hiervoor kunt u immers ten alle tijden terecht bij de ondergrondse containers. U kunt uw Afvalkalender ook downloaden of gebruik maken van De AfvalApp.