• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Asbest

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod op asbestdaken moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In het Land van Cuijk en Boekel kunt u als particulier asbest tot 35 m2 of 500 kg gratis inleveren op de milieustraat in Haps of de minimilieustraat in Boekel. Aan de volgende voorwaarden moet het voldoen:

 

 • Tot 35 m2 of 500 kg asbest mag u aanleveren
 • Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dikte om te voorkomen dat vezels ingeademd kunnen worden.
 • Verpakking dubbel gesloten
 • De pakketten asbest goed dichtplakken met sterke tape, zodat dit luchtdicht blijft
 • Asbest verpakking in handzame pakketten aanbieden
 • Pakketten dient u zelf in de daarvoor beschikbare container te deponeren

Om te voorkomen dat u thuis bij het inpakken deze vezels zou kunnen inademen, kunt u uw asbest nat maken voordat u hiermee aan de slag gaat.

 

Heeft u meer dan 35 m2 ofwel 500 kg dan zijn er verschillende subsidieregelingen. Bel dan met de Afvalinfolijn.

 

Meld een asbestsloop altijd bij de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. U krijgt van hen richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest.

 

Golfplaten

Heeft u golfplaten voorzien van de stempel NT of andere asbestgelijkende materialen? Dan dienen deze, ondanks dat ze geen asbest bevatten, toch onder dezelfde condities als het asbestafval te worden aangeboden.

 

Landelijke subsidieregeling

Heeft u meer dan 35 m2 of 500 kg asbest dan kunt u gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van €25.000,- per adres.

 

Lokale subsidieregeling

Gaat u slopen en komt daarbij meer dan 35 m2 of 500 kg asbest vrij? Dan kunt u subsidie krijgen van 81 euro per ton tot maximaal 500 euro. Voorwaarden daarvoor zijn dat u kopie sloopvergunning, kopie offerte van de asbestsaneerder en kopie van de rekening van de stortkosten moet kunnen overhandigen. Deze regeling geldt alleen voor particulieren!

 

Wilt u hiervoor in aanmerking komen?
Vul dan onderstaand formulier volledig in.
> Aanvraagformulier subsidie verwijderen asbestdak

 

Asbesthoudende materialen

Asbest is onverslijtbaar, onbrandbaar en hittebestendig en is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Daarom is het vroeger in talloze producten en materialen verwerkt, bijvoorbeeld bloembakken, golfplaten en vloerzeil. Asbest kan echter gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Als asbesthoudende materialen in slechte staat verkeren of op een ondeskundige manier worden bewerkt of gesloopt, komen vele asbestvezels vrij. Inademing van deze vezels kan longkanker veroorzaken. Gezien de risico’s voor gezondheid en milieu moeten asbesthoudende materialen onder speciale omstandigheden worden verwerkt.

 

Asbesthoudende producten zijn in twee hoofdgroepen te verdelen:

 

 • Hechtgebonden: vezels zitten vast in het hechtmateriaal en komen alleen vrij bij het breken of door slijtage (golfplaten, bloembakken)
 • Niet-hechtgebonden: vezels komen makkelijk vrij uit het hechtmateriaal (isolatiemateriaal).

 

Asbest is vooral verwerkt in gevels, dakbeschot, schoorstenen, CV-kanalen, vensterbanken, gashaarden, stoppenkast, strijkijzers, trappen, vinyl vloerbedekking, textiel, kitten etc.

 

Toepassingen waarin asbest vaak werd gebruikt:

 • Spuitasbest
 • Isolatieplaten/golfplaten/dakplaten
 • Isolatiebekleding
 • Asbestcement
 • Asbesthoudende pakkingen

 

asbest