• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Puin

Puin is onder te verdelen in harde en zachte puinsoorten. Beide puinsoorten zijn goed recyclebaar mits ze apart van elkaar worden aangeboden. Wanneer schoon hard puin gemengd is met overig zacht puin dan verstoort dit het recycleproces. Om die reden moeten harde en zachte puinsoorten gescheiden aangeleverd worden.

 

Schoon hard puin

Hard puin is steenachtig materiaal wat hoofdzakelijk bestaat uit:

 • Beton en uitgehard cement (geen cementzakken!)
 • (Bak)stenen, betonklinkers, betontegels
 • Dakpannen en steengruis
 • Leisteen en tegels
 • Porselein en aardewerk

 

Hard puin kunt u tegen betaling aanbieden op de milieustraat in Haps en op alle minimilieustraten.
U betaalt € 7,50 per ½ m3.

 

U kunt op de milieustraten alleen pinnen!

 

Overig zacht puin

Deze puinsoort is vaak wit of lichtgrijs van kleur. Zachte puinsoorten zijn onder andere:

 • Cellenbeton
 • Kalkzandsteen
 • Gasbeton


Gipsplaten, gipsblokken en uitgehard gipsstucwerk (zonder emmer of zak) behoren tot het gipsafval.

 

Zacht puin kunt u alleen aanbieden op de milieustraat in Haps.
U betaalt € 7,50 per ½ m3.

 

U kunt op de milieustraten alleen pinnen!