• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Jaarverslag 2014

Dit is het negende jaarverslag van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. In dit beknopte verslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen waren op het gebied van huishoudelijk afval in 2014.

 

Naast de jaarrekening, waarin de 'harde' cijfers staan vermeld, is er behoefte aan een meer beschrijvend jaarverslag. Dit verslag is niet uitputtend, maar beschrijft de highlights van 2014. Ook landelijke ontwikkelingen die van invloed waren op de lokale afvalinzameling worden kort genoemd.

 

pdfJaarverslag BCA 2014 (PDF)