• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Jaarverslag 2017

In het twaalfde jaarverslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen waren op het gebied van huishoudelijk afval in 2017.

 

100procent home

Naast de jaarrekening, waarin de ‘harde’ cijfers staan vermeld, is er behoefte aan een meer beschrijvend jaarverslag. Dit verslag is niet uitputtend, maar beschrijft de highlights van 2017. Ook landelijke ontwikkelingen die van invloed waren op de lokale afvalinzameling worden kort
genoemd.

 

pdfJaarverslag BCA 2017.pdf

 

Voor meer informatie

Bekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail:
Volg ons op Twitter: @BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352