• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Jaarverslag 2015

In het tiende jaarverslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen waren op het gebied van huishoudelijk afval in 2015.

 

Milieustraat

Naast de jaarrekening, waarin de ‘harde’ cijfers staan vermeld, is er behoefte
aan een meer beschrijvend jaarverslag. Dit verslag is niet uitputtend, maar beschrijft de highlights van
2015. Ook landelijke ontwikkelingen die van invloed waren op de lokale afvalinzameling worden kort
genoemd.

 

pdfJaarverslag BCA 2015

 

Voor meer informatie

Bekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail:
Volg ons op Twitter: @BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352