• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg
 

Kringloopwinkels

Bij de kringloopwinkels van Stichting Actief kunt u goederen inleveren die geschikt zijn voor hergebruik. Ook zijn de afvalzakken voor plastic, blik en drankkartons en luierzakken gratis verkrijgbaar bij beide kringloopwinkels.

 

Het kringloopbedrijf van Stichting Actief zamelt gebruikte artikelen in. Bruikbare artikelen, zoals meubels, kleding, boeken, curiosa en elektr(on)ische apparatuur worden schoongemaakt en opnieuw in circulatie gebracht via kringloopwinkels. Dit is goed voor mens en milieu, omdat op deze manier minder nieuwe producten geproduceerd hoeven te worden. Mensen met een beperkt budget kunnen bovendien voordelig aan goede huisraad komen. Daarnaast biedt Stichting Actief mensen een zinnige werkplek die nieuwe perspectieven op regulier werk dan wel werk in een beschutte omgeving of dagbesteding biedt.