• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg

Stichting Actief

Stichting Actief creƫert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Vanuit de doelstelling re-integratie werkt Stichting Actief daarbij nauw samen met uiteenlopende partijen om de doorstroom van medewerkers in het arbeidsproces te bevorderen.

 

Voor de gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en instellingen, bedrijven en particulieren in het Land van Cuijk en Boekel voert Stichting Actief verschillende werkzaamheden uit. Stichting Actief zorgt voor het stimuleren van het hergebruik van huisraad via de kringloopwinkels. Stichting Actief zet ook inzamelmiddelen voor gft-afval en KCA bij particulieren uit en ruilt deze om daar waar nodig. Verder verzorgt Stichting Actief de inzameling van koel- en vrieskasten aan huis en de inzameling van grof afval op afroep aan huis.

 

www.actiefwerkprojecten.nl

st actief