• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg
 

Inzameling snoeihout 2018

Snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt in het Land van Cuijk en Boekel schoon snoeihout ingezameld. Dit gebeurt tussen 26 februari en 23 maart 2018. U diende zich hiervoor wel aan te melden!

 

Het gaat om snoeihout afkomstig van het onderhoud aan inheemse boom- en struiksoorten in het buitengebied, zoals een houtwal, een houtsingel of een bomenrij langs landbouwgronden.

 

Aanmelden (gesloten)

Wilt u schoon snoeihout laten inzamelen dan moest u zich daarvoor aanmelden. Heeft u dit uiterlijk 18 februari 2018 gedaan én het voldoet aan alle voorwaarden dan wordt het snoeihout tussen 26 februari en 23 maart opgehaald. Meer informatie en de voorwaarden vindt u hier: www.afvalaanbieden.nl/snoeihout.

 

Snoeihout aanbieden vóór 26 februari 2018

Het snoeihout dient vóór 26 februari op één hoop klaar te liggen. Ook mag alleen schoon snoeihout zonder blad worden aangeboden. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd. Kijkt u voor alle aanbiedvoorwaarden op www.afvalaanbieden.nl/snoeihout. Het snoeihout moet aan die voorwaarden voldoen. Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan de voorwaarden wordt het snoeihout niet geaccepteerd.

 

Voor meer informatie

Bekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail:
Volg ons op Twitter: @BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352